Organizacje europejskie wezwały Komisję Europejską do wdrożenia Inicjatywy Odporności Wodnej, aby przygotować grunt pod ambitną strategię wodną Unii Europejskiej.

Udostępnij

Organizacje europejskie, w tym Federacja Przedsiębiorców Polskich, wezwały Komisję Europejską do wdrożenia Inicjatywy Odporności Wodnej, aby przygotować grunt pod ambitną strategię wodną Unii Europejskiej. List w tej sprawie został przekazany do KE 12 marca 2024 r.

Globtank, jako członek Komitetu ds. Wody przy Federacji Przedsiębiorców Polskich, w pełni popiera przedstawione stanowisko, w tym uczynienie wody głównym priorytetem następnej kadencji Komisji Europejskiej.

Każdego dnia widzimy bowiem, z jakimi „wodnymi” problemami mierzą się nasi klienci, a tym samym polska gospodarka. W ich częściowym rozwiązaniu mogą pomóc zbiorniki na wodę pitną oferowane przez nasze przedsiębiorstwo, jednak podstawa pracy powinna zostać wykonana u „źródła”. Niezwykle istotnym staje się więc zapewnienie zrównoważonego dostępu do wody słodkiej, czyli m.in. zadbanie o retencję w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych, ciekach, lodowcach, w pokrywie śnieżnej i gruncie. Jeśli chcecie zobaczyć dlaczego, koniecznie obejrzyjcie dokument Ewy Ewart „Do ostatniej kropli”, który – jak mówi sama autorka – wpłynął na prace nad strategią Blue Deal dla Unii Europejskiej.

Udostępnij