Nawadniaj swoje uprawy z GLOBTANK

Czy wiesz, że w Polsce obowiązuje aktualnie 58 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, a wystąpienie suszy rolniczej, stwierdzono na terenie wszystkich województw?

Co susza hydrologiczna oznacza dla rolnictwa?
Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Niedobory wody skutkują znacznymi stratami i zahamowaniem wzrostu roślin uprawnych. Dla polskich rolników oznacza to utratę dochodów i zmniejszenie produkcji żywności wynikające z obniżenia plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Jak przeciwdziałać suszy rolniczej?
Aby zminimalizować wpływ suszy na plony, rolnicy powinni wprowadzić system zarządzania wodą, wykorzystujący do jej gromadzenia przemysłowe zbiorniki retencyjne. Globtank wspiera gospodarstwa rolne w walce z negatywnymi konsekwencjami trwającej w Polsce suszy, dostarczając niezawodne i tanie w budowie zbiorniki z profilowanej, ocynkowanej ogniowo blachy falistej z odpowiednio dobraną powłoką z żywicy epoksydowej o różnych grubościach i liczbie warstw.

Dlaczego warto magazynować wodę w zbiornikach Globtank?
◾ Skuteczne gromadzenie i przechowywanie wody deszczowej.
◾ Minimalizacja straty wody z powodu parowania.
◾ Lepsza kontrola nad ilością wody dostępnej w czasie suszy.
◾ Odpowiedzialność wobec środowiska – pozytywny wpływ na ekosystem.
◾ Mniejsza podatność zbiornika na korozję.
◾ Trwałość konstrukcyjna i niskie koszty utrzymania.
◾ Możliwość budowy na nieregularnej powierzchni.
◾ Możliwość łatwej regulacji pojemności, transportu i rozbudowy.

Więcej informacji na stronie: https://globtank.com/zbiorniki-z-blachy-falistej/.

* Źródło danych: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy – Instytut Badawczy, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie