Kierunek woda – wzięliśmy udział w spotkaniu z ministerstwem infrastruktury

Udostępnij

Prezes Globtank Marcin Mikulewicz wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Federację Przedsiębiorców Polskich z Ministerstwem Infrastruktury reprezentowanym przez Ministra Dariusza Klimczaka. Jednym z omawianych tematów było miejsce wody w planach resortu.

Z dyskusji wynikło, że Ministerstwo Infrastruktury jest zainteresowane inwestycjami związanymi z „Blue Deal” oraz że będzie wspierało rozwój tych projektów w Polsce. Minister Dariusz Klimczak zadeklarował dodatkowo, że podejmie rozmowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w celu rozpoczęcia dialogu z branżą na temat wdrażania wskazanych projektów i technologii.

Udostępnij